Multicon24 Logo

Aplikacja 88: MultiCon w pomiarach energii elektrycznej

Kolejnym ciekawym zastosowaniem miernika serii MultiCon jest rejestracja parametrów w elektrowni wiatrowej. Dzięki monitorowaniu wielu parametrów jednocześnie, możliwe jest kontrolowanie sprawności elektrowni, wykrywanie pojawiających się awarii i stałe udoskonalanie procesu.

W aplikacji pracuje model: CMC-99-PS42/ETU/UI4/RT4/E-001 we współpracy z licznikiem energii SEC-L70-111

Wejścia sygnałowe
Moduł UI4 składa się z czterech wejść prądowych i czterech wejść napięciowych, które są wykorzystywane do pomiaru prędkości wiatru.
Moduł RT4 składa się z czterech wejść RTD, które są wykorzystywane do pomiaru temperatury w szafach sterowniczych, gdzie znajdują się baterie kondensatorów.

Komunikacja
Moduł ETU zawiera port USB i Ethernet. Jest wykorzystywany do odbierania informacji z miernika energii za pośrednictwem protokołu Modbus oraz do komunikacji w sieci, co umożliwia stały, również zdalny, dostęp do danych pomiarowych.

Konfiguracja
Urządzenie służy do rejestracji wszystkich wspomnianych wyżej parametrów oraz przeliczania ich na wskaźniki, które cechują cały proces przetwarzania energii.


Pliki do pobrania

Typowe zastosowania MultiCon CMC, aplikacje od nr 51Typowe zastosowania MultiCon CMC, aplikacje nr 1 do 50
facebook youtube forum email