Multicon24 Logo

Aplikacja 89: Autotuning w praktyce

Jednym z przykładów praktycznego zastosowania regulatora z autotuningiem jest proces sterowania piecem do wygrzewania elementów. Wartość zadana temperatury jest przedstawiona w postaci odpowiedniego profilu czasowego. Zwykle składa się z trzech etapów: nagrzewanie, wygrzewanie czyli utrzymanie w stałej temperaturze oraz chłodzenie. Regulacja odbywa się w oparciu o sterowanie PID, którego parametry dobierane są automatycznie w trakcie autotuningu.

W aplikacji pracuje model: CMC-141-PS42/E/UN3/S8/E-0B1

Wejścia sygnałowe
Moduł UN3 składa się z 3 izolowanych wejść uniwersalnych (U/I/RTD/TC/mV). W tym wypadku wykorzystywane jest wejście temperaturowe. Odczytuje temperaturę mierzoną wewnątrz pieca.

Wyjścia sygnałowe
Moduł S8 składa się z 8 wyjść SSR, z których jedno jest wykorzystywane do sterowania grzaniem w piecu. Kolejne, w zależności od charakteru procesu, mogą uruchamiać wentylatory chłodzące.

Komunikacja
Moduł USB pozwala na pobieranie danych zapisanych w trakcie rejestracji całego procesu.

Konfiguracja
Użytkownik może utworzyć do 8 profili czasowych, czyli 8 "programów" wygrzewania dostosowanych do wymagań poszczególnych elementów. Przed uruchomieniem procesu wybiera odpowiedni profil.

Cechy specjalne
Port USB, dla wygody użytkowania, umieszczono na froncie urządzenia.


Pliki do pobrania

Typowe zastosowania MultiCon CMC, aplikacje od nr 51Typowe zastosowania MultiCon CMC, aplikacje nr 1 do 50
facebook youtube forum email