Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

4ControllerView - Widok regulatorowy to nowy tryb prezentacji stanu kanałów logicznych danej grupy pomiarów, zaprojektowany specjalnie do zastosowań MultiCona w funkcji regulatora.

Każde urządzenie z serii MultiCon posiada osiem niezależnych pętli sterowania PID. Funkcja 4ControllerView wyświetla cztery kanały w trybie wartości numerycznej (w tym: dwie "główne" i dwie "pomocnicze") oraz dwa w trybie binarnym.
Dwa pierwsze wiersze to typowe dla regulatorów PID wartości PV i SV, każda z własnym wskaźnikiem procentowym, opisem i jednostką procesową. Wartość SV jako parametr zmienny może być bezpośrednio ustawiana z ekranu w trybie dynamicznej konfiguracji.  Wartości pomocnicze mogą wskazywać dowolne parametry związane z procesem regulacji, np. % wysterowania regulatora oraz wartość uchybu.
Jednocześnie na ekranie może być prezentowany widok jednego regulatora lub, po podzieleniu ekranu, nawet czterech różnych. Każdy regulator oznaczony jest indywidualnym kolorem oraz nazwą realizowanego procesu, co jest bardzo użyteczne w nadzorowaniu procesów następujących jeden po drugim.

4ControllerView to:

  • zróżnicowanie wagi poszczególnych wartości i ich roli w sterowanym procesie,
  • ułatwiony odczyt kluczowych danych z większej odległości,
  • czytelny układ danych, typowy dla regulatora PID.

 

Blok parametrów 4ControllerView - Widok regulatorowy określa, czy tryb prezentacji danych w formie regulatora jest dostępny dla tej grupy oraz czy będzie ona prezentowana pojedynczo, czy wraz z grupami sąsiadującymi.

4ControllerView

Rys. Rozmieszczenie slotów w widoku regulatorowym

W widoku regulatorowym wartości kanałów logicznych przypisanych do slotu 5 i 6 są prezentowane w sposób dwustanowy. Dla wartości wyższej od zera, slot zostanie podświetlony na czerwono. Jeżeli dla danego kanału ustawiono podświetlenie kanału, zastąpi ono powyższe działanie. Wyświetlana nazwa slotów może zawierać maksymalnie 10 znaków (pozostałe nie będą widoczne).

Do tego bloku należą parametry:

  • Tryb – określa tryb pracy, dostępne opcje to:
    • wyłączony – tryb prezentacji danych w formie regulatora jest nieaktywny dla tej grupy i dane nie będą mogły być prezentowane w tej formie,
    • włączony – tryb prezentacji danych w formie regulatora jest aktywny dla tej grupy i dane będą mogły być prezentowane w tej formie.
  • Grupa sąsiadująca 1÷3 – parametry te określają, które grupy będą prezentowane na panelu danych wraz z grupą główną. Jeżeli przypisana zostanie co najmniej jedna grupa sąsiadująca, panel danych zostanie podzielony na 4 części. W każdej z ćwiartek prezentowane będą dane jednej grupy w formie regulatora. Jeżeli dana grupa sąsiadująca będzie nieaktywna – ćwiartka pozostanie pusta. Jeżeli wszystkie grupy sąsiadujące będą nieaktywne, na całym panelu danych wyświetlana będzie tylko grupa główna w formie regulatora.