Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

DAQ Manager

  • program komputerowy na systemy Windows
  • obsługa wielokanałowych rejestratorów danych serii MultiCon
  • licencja freeware
  • wizualizacja zarejestrowanych danych w formie tabeli lub wykresu
  • grupowanie pomiarów
  • tworzenie raportów
  • eksport danych do plików zewnętrznych
  • na płycie CD, pendrive MF16 lub do pobrania nieodpłatnie ze strony internetowej (w sekcji Pliki poniżej )
Opis

Do pracy z dużą liczbą danych zarejestrowanych przez MultiCon stworzyliśmy dedykowane darmowe oprogramowanie DAQ Manager. Przy niskich wymaganiach sprzętowych program daje ogromne możliwości, m. in.:
- wizualizacji danych w postaci wykresów i tabel,
- grupowania pomiarów,
- tworzenia raportów,
- eksportu danych do plików w innych formatach.

Oprócz trybu prezentacji danych (wykres/tabela) użytkownik może również wybrać tylko interesującą go grupę kanałów logicznych. Przejrzystość prezentacji poprawi również zmiana szerokości zakresu czasowego na taki, który jest istotny dla prowadzonej analizy. Zarejestrowane przez urządzenie dane oraz bieżące wartości pomiarów mogą być pobierane automatycznie lub ręcznie przez użytkownika. DAQ Manager daje możliwość stworzenia własnego harmonogramu, zgodnie z którym dane będą pobierane tylko w wybranych przez niego momentach.

Aplikacje, w których dane zarejestrowane przez jedno urządzenie obsługuje więcej niż jedna osoba lub dane te są istotne w kilku miejscach procesu, również mogą być realizowane w oparciu o pobieranie danych za pośrednictwem DAQ Manager. Kilka komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem może z powodzeniem jednocześnie pobierać dane z tego samego rejestratora MultiCon.

Oprogramowanie dostępne jest do bezpłatnego pobrania w zakładce "Pliki" lub na www.multicon24.eu

Video prezentujące podstawowe funkcje DAQ Manager: