Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Rejestratory z serii MultiCon posiadają standardowo wbudowany port komunikacyjny RS-485. Możliwa jest więc komunikacja z każdym urządzeniem wyposażonym w interfejs obsługującym magistralę ModBus. MultiCon w takim połączeniu może pełnić rolę Master lub Slave.
Przykładowa aplikacja monitorowania stopnia wypełnienia zbiorników poprzez pomiar ich wagi wykorzystuje m.in. możliwości komunikacyjne rejestratora.

W aplikacji pracuje model CMC-99-PS32/ETU/E/E/E-0B1 we współpracy z czterema miernikami wagowymi SWI-94-1G33-1-3-0P1.

Wejścia sygnałowe
Ta wersja rejestratora nie posiada typowych wejść sygnałowych, w tym wypadku przesyłanie danych pomiarowych odbywa się za pośrednictwem protokołu ModBus RTU. Dane pomiarowe z poszczególnych wag zbiornikowych są przesyłąne bezpośrednio z mierników wagowych SWI do MultiCona CMC-99.

Komunikacja
Moduł ETU umożliwia podłączenie rejestratora do sieci Ethernet, a tym samym zdalny odczyt rejestrowanych parametrów w czasie rzeczywistym. Dodatkowo daje też możliwość podłączenia urządzenia do sieci firmowej z dostępem do internetu.

Konfiguracja
Na wyświetlaczu MultiCona widoczne są wartości z 4 wag odczytane z mierników SWI-94 z rozdzielczością do 0,1kg. Dodatkowo na ekranie umieszczony jest przycisk umożliwiający załączenie i wstrzymanie rejestracji, dzięki czemu użytkownik z góry może określić zakres raportu. W przypadku osiągnięcia wartości poniżej minimum w jednym ze zbiorników odpowiedni kanał podświetla się na wyświetlaczu, a do użytkownika wysyłany jest e-mail z powiadomieniem.