Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Nowym przykładem wykorzystania szerokich możliwości regulatora jest umieszczenie go w sterowni dwóch wyciągów narciarskich. MultiCon monitoruje parametry pracy, powiadamia o sytuacjach nietypowych i sprawuje nadzór nad urządzeniami wykonawczymi wyciągu.

W aplikacji pracuje model: CMC-141-PS42/E/CP2/FT2/HM2-0B1

Wejścia sygnałowe
Moduł HM2 składa się z dwóch wejść licznika czasu pracy, które są uruchamiane na czas przestoju wyciągu.
Moduł FT2 składa się z dwóch impulsowych wejść przepływomierzowych do kontroli procesu naśnieżania oraz dwa wejścia prądowe do kontroli temperatury zewnętrznej.
Moduł CP2 składa się z dwóch wejść licznikowych, wykorzystywanych do monitorowania liczny przestojów.

Cechy specjalne
Port USB umieszczony na froncie urządzenia ułatwia pobieranie zarejestrowanych danych.

Konfiguracja
Każde z wejść licznika czasu pracy jest aktywowane przez sygnał z systemu bezpieczeństwa zatrzymującego dany wyciąg. Sygnały te są również zliczane przez wejścia licznikowe. Dane dotyczące odpowiedniego wyciągu są rejestrowane raz na dobę i kasowane zaraz po tym, dzięki czemu otrzymujemy raport określający liczbę i łączny czas przestojów wyciągu w ciągu doby. Wejścia przepływomierzowe odbierają sygnały z przepływomierzy umieszczonych w armatkach śnieżnych. Ich rejestracja (w tym wypadku z okresem 1min) jest aktywowana tylko na czas pracy armatek, przez sygnał podawany na wejście cyfrowe wbudowane w moduł zasilania. Użytkownik otrzymuje raport uwzględniający poziom przepływu podczas pracy armatki i ilość zużytej wody.

 

MultiCon na wyciągu narciarskim