Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Jednym z przykładów zastosowania regulatora MultiCon jest sterowanie procesem przewijania oraz cięcia bel papieru w zakładach papierniczych. Pomiar przesuwu papieru oraz punkt uruchomienia gilotyn jest realizowany za pomocą zestawu enkoderów zapewniających bardzo dużą dokładność. W celu kontroli procesu produkcyjnego rejestrowane są dane dotyczące
wyprodukowanych arkuszy.

W aplikacji pracuje model: CMC-99-PS42/E/R45/E/CP4-0B1

Wejścia sygnałowe
Moduł CP4 zawiera cztery wejścia licznikowe: impulsowo-kwadraturowe. Odbierają impulsy z enkoderów przeliczając je na długość przewiniętego materiału.

Wyjścia sterujące
Moduł wyjść przekaźnikowych R45 steruje pracą czterech gilotyn.

Cechy specjalne
Port USB umieszczony na froncie urządzenia ułatwia pobieranie zarejestrowanych danych.

Konfiguracja
Każde z wejść licznikowych odbiera niezależny sygnał z enkodera mierzącego długość materiału przewijanego na jednej z czterech linii. Ze względu na ciągle zmieniającą się średnicę przewijanej beli enkodery generują impulsy z różną prędkością, nawet do 5kHz. Dla każdej z linii użytkownik może w prosty sposób wprowadzić długość odcinanego odcinka. Wartości te stanowią progi dla przekaźników, które zwierając styki uruchamiają odpowiednie gilotyny. Cały proces, z uwzględnieniem wydajności poszczególnych linii i z podziałem na zmiany pracowników jest rejestrowany w pamięci urządzenia.

 

MultiCon w przemyśle papierniczym