Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Wielokanałowe regulatory i rejestratory serii MultiCon świetnie sprawdzają się w wielopunktowych systemach pomiarowych. Możliwość jednoczesnego monitorowania różnych parametrów nie ogranicza się tylko do fizycznych wejść wbudowanych. MultiCon może również odczytywać sygnały pomiarowe w sieci Modbus za pomocą wbudowanego interfejsu RS-485, co znajduje swoje zastosowanie w systemach, gdzie odległości pomiędzy kolejnymi punktami pomiarowymi są znaczące.

W aplikacji pracuje model: CMC-141-PS42/ACM/UN5/UN5/UN5-0B1

Wejścia sygnałowe
Każdy moduł UN5 składa się z 5 izolowanych wejść uniwersalnych (U/I/RTD/TC/mV). 10 z dostępnych wejść odczytuje pomiar z czujników temperatury, a kolejne 5 z przetworników o wyjściu analogowym.

Komunikacja
Moduł ACM zawiera port RS-485, RS-485/232, USB i Ethernet, co zapewnia wiele alternatyw na komunikację z urządzeniem w czasie rzeczywistym. Przykładowo interfejs RS-485 zapewnia podłączenie do sieci Modbus w celu pobierania danych, a Ethernet - do sieci firmowej w celu stałego zdalnego podglądu rejestrowanych danych.

Konfiguracja
Urządzenie służy do rejestracji wartości zarówno z 15 wejść wbudowanych, jak i 45 innych wartości odczytywanych z sieci szeregowej. Tym samym wykorzystuje 100% swoich możliwości, czyli rejestruje jednocześnie dane z 60 kanałów pomiarowych.

Cechy specjalne
Port USB, dla wygody użytkowania, umieszczono na froncie urządzenia.

 

MultiCon w systemach rozproszonych