Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Poniżej przedstawiamy interesujący przykład wykorzystania regulatora MultiCon z obsługą przetworników o nieliniowej charakterystyce. Ma to swoje zastosowanie w procesie, gdzie przykładowo pomiar ciśnienia odbywa się w bardzo szerokim zakresie, a przy niskich wartościach wymagana jest wysoka dokładność. Powyższą funkcję dobrze realizuje zależność
logarytmiczna.

W aplikacji pracuje model: CMC-99-PS42/E/R45/IO4/UN3-0B1

Wejścia sygnałowe
Moduł UN3 składa się z 3 izolowanych wejść uniwersalnych (U/I/RTD/TC/mV). Do każdego z nich podłączony jest sygnał wyjściowy z przetwornika ciśnienia o charakterystyce logarytmicznej.
Moduł IO4 składa się z 4 wyjść prądowych, z których trzy przesyłają obliczoną wartość ciśnienia do innych elementów systemu sterowania już w odwzorowaniu liniowym.
Moduł R45 składa się z 4 wyjść przekaźnikowych o obciążalności 5A do sterowania zaworami głównymi.

Komunikacja
Zarejestrowane dane pobierane są poprzez podłączenie pamięci przenośnej do portu USB.

Konfiguracja
Sygnały z przetworników ciśnienia są przesyłane do regulatora, gdzie zgodnie z wprowadzoną formułą matematyczną następuje przeliczenie wartości sygnału prądowego na ciśnienie. Wartości te są rejestrowane i stanowią podstawę do sterowania zaworami proporcjonalnymi i odcinającymi.

Opcje dodatkowe
Port USB dla wygody użytkowania umieszczono na froncie urządzenia.

 

Obsługa przetworników o charakterystyce logarytmicznej