Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Jednym z przykładów zabezpieczenia procesu sterowania przed awarią jest zastosowanie dwóch równoległych obwodów regulacji. Idealnie w takich aplikacjach sprawdzają się wielokanałowe regulatory MultiCon. W przypadku problemów w jednej pętli, drugi automatycznie przejmuje kontrolę, zapewniając ciągłość sterowania. Taki system jest zastosowany u jednego z naszych klientów z branży spożywczej, gdzie znacznie zredukowano niebezpieczeństwo poważnej usterki, powodującej straty produkcyjne.

W aplikacji pracują dwa modele: CMC-99-PS32/ACM/R45/E/D8-001

Wejścia sygnałowe
Moduł D8 zawiera 8 wejść cyfrowych, które odbierają sygnały z sygnalizatorów poziomu minimalnego i czterech - poziomu maksymalnego w zbiorniku z półproduktem.

Wyjścia sterujące
Moduł wyjść przekaźnikowych rejestratora głównego R45 reguluje pracę czterech pomp napełniających zbiorniki.

Komunikacja
Regulatory połączone są w sieci Modbus.

Konfiguracja
Jeden z MultiCon'ów pełni funkcję regulatora głównego. Drugi, zasilany z niezależnego źródła, włączony w obwód sterowania w ten sam sposób, przez cały czas wysyła ramki zapytań za pośrednictwem protokołu Modbus. Brak odpowiedzi jest interpretowany jako uszkodzenie pierwszego sterownika. W tej sytuacji MultiCon zapasowy automatycznie przejmuje funkcje
regulatora, zapewniając ciągłość procesu.

 

Redundancja w sterowaniu procesem