Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

MultiCon, za pomocą protokołu Modbus RTU, jako urządzenie nadrzędne, pobiera dane w postaci pomiarów analogowych od innych urządzeń znajdujących się w sieci. Pomiary te wysyłane są do kolejnego urządzenia nadrzędnego (np. PLC). Jest to typowa struktura wykorzystywana w systemach rozproszonych. Protokół Modbus RTU może być również wykorzystywany w strefach zagrożonych wybuchem. Pobrane pomiary mogą być zwizualizowane na ekranie MultiCona. Możliwa jest implementacja do 3 podsieci, w których nasz sterownik może pełnić funkcję urządzenia nadrzędnego lub podrzędnego.

 

Struktura aplikacji rozproszonej