Ładowanie
02.06.2023

Pamięć rejestratora MultiCon pozwala na jego samodzielną pracę przez długie miesiące, a przy 24 kanałach rejestrowanych co 1 min wystarczy na nawet 16 lat. Również działając w charakterze regulatora, po ustaleniu i wprowadzeniu parametrów sterowania urządzenie staje się bezobsługowe. Warto więc zadbać o wyeliminowanie czynników zewnętrznych, które mogłyby zakłócić tę pracę.

Nowością w akcesoriach, jakie proponujemy do rejestratora, jest moduł podtrzymania zasilania UPS.

To rozwiązanie gwarantuje nam:

  • stabilność zasilania,
  • podtrzymanie zasilania nawet przez godzinę od zaniku napięcia w sieci,
  • sygnał binarny informujący o uruchomieniu zasilania awaryjnego - dzięki temu MultiCon wyposażony w dowolny system alarmowy (przekaźniki, SMS, e-mail) może dodatkowo powiadamiać o problemach w sieci zasilającej.

Dodatkowo, dzięki eliminacji zagrożeń związanych z niestabilnością sieci zasilającej, taki moduł gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia i rejestrowanych danych. UPS polecamy zarówno do MultiCona w wariancie stacjonarnym, jak i tym zabudowanym w przenośnej walizce.