Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Jednym z przykładów praktycznego zastosowania regulatora z autotuningiem jest proces sterowania piecem do wygrzewania elementów. Wartość zadana temperatury jest przedstawiona w postaci odpowiedniego profilu czasowego. Zwykle składa się z trzech etapów: nagrzewanie, wygrzewanie czyli utrzymanie w stałej temperaturze oraz chłodzenie. Regulacja odbywa się w oparciu o sterowanie PID, którego parametry dobierane są automatycznie w trakcie autotuningu.

W aplikacji pracuje model: CMC-141-PS42/E/UN3/S8/E-0B1

Wejścia sygnałowe
Moduł UN3 składa się z 3 izolowanych wejść uniwersalnych (U/I/RTD/TC/mV). W tym wypadku wykorzystywane jest wejście temperaturowe. Odczytuje temperaturę mierzoną wewnątrz pieca.

Wyjścia sygnałowe
Moduł S8 składa się z 8 wyjść SSR, z których jedno jest wykorzystywane do sterowania grzaniem w piecu. Kolejne, w zależności od charakteru procesu, mogą uruchamiać wentylatory chłodzące.

Komunikacja
Moduł USB pozwala na pobieranie danych zapisanych w trakcie rejestracji całego procesu.

Konfiguracja
Użytkownik może utworzyć do 8 profili czasowych, czyli 8 "programów" wygrzewania dostosowanych do wymagań poszczególnych elementów. Przed uruchomieniem procesu wybiera odpowiedni profil.

Cechy specjalne
Port USB, dla wygody użytkowania, umieszczono na froncie urządzenia.

Autotuning w praktyce