Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Jedna z konfiguracji sprzętowej miernika MultiCon, idealnie nadaje się w aplikacjach z pomiarem ciepła. Na podstawie wskazań temperatur, przepływu i odpowiednich obliczeń MultiCon wykonuje analizę zużytej energii dla kilku obiektów jednocześnie - w poniższej aplikacji czterech wymienników ciepła.

W aplikacji pracuje model: CMC-141-PS42/ETU/I16/IO4/FI4-001

Wejścia sygnałowe
Moduł I16 to16 wejść prądowych, które są wykorzystywane do odbierania sygnałów reprezentujących temperaturę.
Moduł FI4 składa się z czterech wejść prądowych dedykowanych przepływomierzom.

Wyjścia sterujące
Moduł IO4 składa się z 4 wyjść prądowych, z których każde wyprowadza sygnał proporcjonalny do obliczonej mocy.

Komunikacja
Moduł ETU zawiera port USB i Ethernet. Jest wykorzystywany do komunikacji za pośrednictwem sieci wewnętrznej, co umożliwia stały dostęp do danych pomiarowych.

Konfiguracja
W każdym z czterech układów zainstalowano czujniki do pomiaru przepływu i dwóch temperatur - przed i za wymiennikiem ciepła. MultiCon wykorzystując odpowiednie wzorce matematyczne dokonuje przeliczenia ilość energii cieplnej pobieranej przez każdy z wymienników. Wszystkie wartości mierzone są rejestrowane w wewnętrznej pamięci urządzenia.

 

MultiCon jako miernik ciepła