Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

Rejestrator danych MultiCon daje możliwość dostosowania parametrów rejestracji w zależności od warunków panujących w aplikacji. Użytkownik ma do dyspozycji opcje rejestracji standardowej oraz alternatywnej, która może być aktywowana w sytuacji szczególnej, nietypowej lub alarmowej. Przykładem jej wykorzystania jest kontrola poziomu i napełniania  dziesięciu zbiorników na środki czystości produkowane w zakładzie produkcji środków chemicznych.

W aplikacji pracuje model: CMC-141-PS32/E/I16/R45/R65-0B1

Wejścia sygnałowe
Moduł I16 zawiera 16 wejść prądowych, z których 10 jest wykorzystywanych do odbioru sygnałów z przetworników poziomu zamontowanych w zbiornikach.

Wyjścia sterujące
2 moduły wyjść przekaźnikowych, R45 i R65, służą do kontroli zaworów w poszczególnych zbiornikach - otwieranie po spadku poziomu poniżej wartości minimalnej i zamykanie po napełnieniu.

Cechy specjalne
Port USB umieszczony na froncie urządzenia ułatwia pobieranie zarejestrowanych danych.

Konfiguracja
10 kanałów logicznych służy do wyświetlania przeskalowanych wyników pomiaru poziomu, kolejne 10 do sterowania każdym z wyjść przekaźnikowych. Proces opróżniania zbiorników jest stosunkowo powolny, dlatego rejestracja standardowa, aktywna przez cały czas, jest ustawiona z okresem próbkowania 15s. W czasie napełniania sygnał otwierający zawór aktywuje również rejestrację alternatywną, której okres próbkowania to 1s. Dzięki temu użytkownik otrzymuje pełną informację o procesie napełniania i może na tej podstawie kontrolować wydajność układu.

 

Rejestracja alternatywna w MultiConie