Ładowanie
Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory z opcją jednoczesnego pomiaru i rejestracji.
Regulatory o dużych możliwościach.

MultiCon to samodzielne urządzenie rejestrujące. Nie wymaga stale uruchomionego oprogramowania komputerowego nawet, jeśli wymagany jest zdalny podgląd rejestrowanych danych. Jest idealnym rozwiązaniem do długotrwałego monitoringu parametrów przechowywania produktów (takich jak temperatura i wilgotność) m.in. w magazynach spożywczych.
W przykładowej aplikacji pracuje model: CMC-99-PS42/ETU/R45/E/E-1B1- to podstawowa wersja MultiCona, w której wykorzystujemy interfejs komunikacyjny RS-485.
Pomiar temperatury i wilgotności realizują cyfrowe czujniki z serii TRS.


Wejścia sygnałowe:
Ta wersja nie posiada typowych wejść sygnałowych, ponieważ w przywołanej aplikacji przesyłanie danych pomiarowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem protokołu Modbus RTU portem RS-485.
MultiCon monitoruje sygnały z:

  • ośmiu czujników TRS-04a realizujących pomiar temperatury i wilgotności powietrza w całej hali,
  • pięciu przetworników TRS-02a, do których podłączone są czujniki temperatury Pt100 systemu wentylacji.

Wyjścia sterujące:
Moduł R45 posiada 4 wyjścia przekaźnikowe, sterujące alarmami.

Komunikacja:
Moduł ETU umożliwia podłączenie rejestratora do sieci Ethernet, a tym samym zdalny odczyt rejestrowanych parametrów w czasie rzeczywistym.

Konfiguracja:
Punkty pomiarowe podzielone są na 4 strefy. Każdy mierzony parametr ma przyporządkowany kanał logiczny, który prezentuje i rejestruje wyniki pomiarów. W razie przekroczenia dopuszczalnych parametrów w jakiejkolwiek ze stref, odpowiedni przekaźnik uruchamia alarm dźwiękowy i świetlny.

Obsługa magazynu ma stały podgląd na monitorowane parametry (lokalnie - wyświetlacz MultiCona i zdalnie - strona www). Strona z określoną częstotliwością pobiera rejestrowane dane i prezentuje je w postaci wygodnej w odczycie tabeli. Do jej zbudowania wykorzystano nowy typ sidgetów - Pure Sidgets. Sidgety to komponenty wizualizacyjne przygotowane przez naszych programistów w oparciu o technologię HTML5.
Pure Sidgets jest szczególnie przydatny w przypadku dużej ilości prezentowanych danych, gdyż pozwala na dowolne formatowanie wyświetlanego tekstu. Dzięki temu łatwo zauważyć jakiekolwiek odchyłki, a w razie sytuacji alarmowej - szybko można zlokalizować odpowiednią strefę pomiarową.

 

Rejestracja parametrów środowiskowych w magazynie